چنانچه ثبت شرکت در شیراز یا هر شهر دیگری انجام داده و بعد از ثبت نیاز به تغییرات در مدارک ثبتی یا تمدید دو سالانه خود داشتید در موارد زیر امکان تغییرات در شرکت وجود دارد . 

 

* انجام کلیه تغییرات در اساسنامه و اظهارنامه شرکتها و موسسات ثبت شده قبلی شامل :

 

- تغییر نام شرکت

 

- تغییر موضوع شرکت یا اضافه نمودن به آن

 

- تغییر آدرس شرکت

 

- ایجاد شعبه شرکت در ایران

 

- ایجاد شعبه شرکت در خارج از کشور

 

- افزایش سرمایه شرکت با واریز نقدی

 

- افزایش سرمایه شرکت بدون واریز نقدی

 

- کاهش سرمایه شرکت

 

- تغییر بازرسان شرکت

 

- تمدید سالیانه بازرسان

 

- تغییر مدیران شرکت

 

- تمدید دوسالانه مدیران شرکت

 

- تغییر روزنامه محلی شرکت

 

- نقل و انتقال سهام بین افراد شرکت

 

- ورود سهامدار جدید به شرکت

 

- خروج سهامدار یا مدیر از شرکت

 

- تغییر دارنده یا دارندگان حق امضاء شرکت

 

- تبدیل انواع شرکتها به یکدیگر

 

- تغییر تعداد مدیران شرکت

 

- تغییر شرط سهام افراد جهت داشتن سمت مدیریت

 

- تغییر یک یا تمامی بندهای اساسنامه شرکت

 

- و هر گونه تغییر دیگری که نیاز باشد  در این مرکز انجام میگیرد . جهت انجام تغییرات ثبتی نیاز به کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی نفرات قدیم و جدید میباشد .

 

 برای دریافت فرم مخصوص انجام تغییرات به بخش دانلود سایت مراجعه و فرمها را دریافت نمائید .