توجه : جهت خرید یا شراکت با صاحبان امتیاز شرکتها و علامتهای تجاری میتوانید به طور مستقیم با مالکان موارد یاد شده تماس حاصل نمائید . 

 بدیهی است این سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال قراردادهای واگذاری انجام شده بدون هماهنگی ندارد .  لازم به ذکر است که مالکان برند امکان دارد شخص حقیقی باشند یا اینکه ثبت شرکت در شیراز یا هر شهر دیگر داشته و سپس به نام شرکت اقدام به ثبت علامت تجاری کرده باشند . در مورد شرکتها ، فقط شخصی اجازه انتقال برند را دارد که دارنده حق امضای شرکت میباشد . 

                                                                                                                                                                               با احترام

                                                                                                                                                        یوسف رضائی  وکیل پایه یک دادگستری

******************************************************************* 

 

نام برند دینودا 

کالا و خدمات : عسل و زعفران    

 سال ثبت :   1393  

نام مالک : آقای شاقاسمی

شماره تماس : 09171114897   

                                                           

 

***************************************************************** 

 

نام برند : باوینا

کالا و خدمات : عسل  

سال ثبت :   1393 

نام مالک : آقای شاقاسمی

شماره تماس : 09171114897 

 

 ******************************************************************************************************************